Medicina de familie

Medicii de familie sunt medici specialişti educaţi în conformitate cu caracteristicile disciplinei. Ei sunt medici personali, în principal responsabili pentru asigurarea de îngrijiri continue şi comprehensive oricărei persoane care necesită asistenţă medicală, fără deosebire de vârstă, sex şi boală. Ei îngrijesc persoana în contextul familial, comunitar şi cultural al acesteia, respectând autonomia pacienţilor lor. Medicii de familie au responsabilitate profesională faţă de comunitate. În procesul de management al bolii, ei integrează factori fizici, psihologici, sociali, culturali şi existenţiali, folosind cunoştinţele şi încrederea născute din contactele repetate. Medicii de familie îşi exercită rolul profesional promovând sănătatea, prevenind îmbolnăvirea şi furnizând tratament curativ sau paliativ. Acest lucru se întâmplă fie direct, fie prin intermediul altor servicii, potrivit nevoilor de sănătate şi resurselor disponibile în comunitatea pe care o servesc, asistând pacienţii în accesarea acestor servicii. Ei trebuie să îşi asume responsabilitatea pentru dezvoltarea şi menţinerea abilităţilor lor, a echilibrului şi a valorilor personale pentru o asistenţă medicală efectivă şi sigură.

Acte necesare inscriere la medicul de familie :

 • Carte de Identitate / Buletin de Identitate
 • Cerere tip (se completeaza la cabinet)
 • Dovada ca pacientul este asigurat. Aceasta consta in :
 • pentru salariati – adeverinta de salariat in care sa se precizeze ca atat angajatul cat si angajatorul sunt la zi cu plata contributiei la sanatate
 • pentru pensionari – talon de pensie
 • pentru persoanele aflate in somaj – adeverinta de somer
 • pentru liber-profesionisti (Persoane Fizice Autorizate) – adeverinta care atesta plata la zi a contributiei la sanatate
 • pentru elevi sau studenti – adeverinta de elev sau student
 • pentru persoanele care primesc ajutor social – adeverinta de la Primarie
 • pentru veterani – carnet de veteran de razboi
 • pentru persoanele cu handicap – copie dupa decizia de incadrare in gradul de handicap

In cazul inscrierii initiale la un medic de familie, trebuie depusa o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte faptul ca solicitantul nu este inscris la alt medic de familie.

 

Programari la numarul de telefon:
0753 621 849